Voor Objectieve Verkoop en andere transactievormen
van onroerende overheidsgoederen & private goederen

FED-net algemeen

FED-net is een Vereniging Zonder Winstgevend doel (VZW) die de Objectieve Verkoop (verhuring, erfpacht, enz.) organiseert van publieke onroerende goederen. Dit over internet, met een onbeperkt bereik over gans België en verder.
FED-net is geen immobilienkantoor voor private makelaardij. Om via FED-net te kopen moet u zich wenden tot uw eigen raadgever-vertrouwenspersoon.

FED-net is een 100% doorzichtig en publiek controleerbaar systeem, waardoor gegarandeerd de beste marktvoorwaarden behaald worden. FED-net handelt onder de controle van het Ministerie van Economische Zaken en van Financiën.

Het FED-net-systeem is vast geijkt in de FED-net-CODEX. Het FED-net-systeem leidt tot een onderhandse transacties, en is geen openbare verkoop met recht van hoger opbod. De transactie komt enkel tot stand onder controle en in handen van de vrij gekozen Notaris(sen) (of het Aankoopcomité, of Rechtbank of andere wettelijk bevoegde instantie of persoon in functie van het aanbod).

FED-net is een open netsysteem dat direct toegankelijk is 1) voor alle Overheden (voor goederen die verplicht zijn om te handelen volgens de regels van goed bestuur) en 2) voor alle Burgers in nood (voor private goederen die verplicht verkocht moeten worden).
FED-net is een beproefd systeem dat kadert in alle bestaande, wettelijke en traditionele vormen, en dat niemand of niets wilt vervangen.
FED-net is een win-win systeem dat direct en zelfstandig kan werken in opdracht en onder leiding van de eigenaar zelf, maar dat evengoed kan werken als toegevoegde waarde aan het Aankoopcomité, Notarissen, Curatoren, en andere vertrouwenspersonen en instanties.

FED-net is een open net, waaraan alle wettelijke raadgevers* kunnen meewerken. En dit direct en zonder formaliteiten. (*Vastgoedmakelaars, Notarissen, Curatoren en alle andere). Zonder exclusiviteit en vrij uitstapbaar. En de eigenaar-opdrachtgever die dit zelf wilt, kan ook zelf handelen binnen het FED-net-systeem.

Aan iedere consument die geïnteresseerd is in een verkoop, verhuring, enz., wordt het recht van vrije keuze van zijn eigen raadgever-vertrouwenspersoon gegarandeerd. Diens bijstand is gratis en vrijblijvend. De raadgever wiens cliënt de transactie finaal behaalt wordt door FED-net betaald.

De FED-net-kosten worden 'niet eerst bijgeteld in de verkoopprijs', en achteraf door de verkoper aan FED-net betaald.
De FED-net-kosten worden 'niet afgenomen van de behaalde prijs', die netto in handen van de opdrachtgever toekomt.
De FED-net-kosten worden niet door de opdrachtgever betaald, maar worden zoals de wet dit voorziet bij notariële openbare verkoop voor 100% betaald door de koper, huurder, enz. (tenzij de opdrachtgever dit zelf anders wil, of de wet dit bij uitzondering anders regelt).

Alles gebeurt 'no cure, no fee', zonder enig risico voor de opdrachtgever.

FED-net en -medewerkers verkopen niet zelf (tegenstrijdigheid van belangen is uitgesloten). FED-net organiseert op één uniforme wijze, de samenwerking tussen 1001 professionelen en particulieren. Alle administratieve opzoekwerk, presentatiewerk (FED-net-dossier), formulieren, enz., wordt door FED-net gedaan, dus zonder extra werk voor de opdrachtgever. FED-net werkt permanent en voor 100% onder toezicht van de opdrachtgever en/of diens aangestelden.